paracas bild-01

Samlingar i världen

Den största samlingen av Paracastextilier finns på Museo Nacional de Antropología y Arqueología i Lima i Peru. Där finns också ett stort antal gravbylten som inte är uppackade.

ANDRA PARACASSAMLINGAR I PERU, SVERIGE OCH VÄRLDEN

Internationellt finns de största samlingarna utanför Peru på Museum of Fine Arts i Boston, American Museum of Natural History och Brooklyn Museum i New York och här på Världskulturmuseet i Göteborg. Det som är speciellt med dessa samlingar är att de innehåller flera kompletta dräkter vilket gör att forskare på en och samma plats kan undersöka många olika aspekter av textilierna som t.ex. teknik färg och mönster. Insamlandet av Paracastextilier var tidigare ett prestigefyllt uppdrag. Detta har lett till att det förutom i Peru finns Paracastextilier på konstmuseer och i privata samlingar över hela världen samt på många västerländska etnografiska museer. Ofta finns fragment från samma textil i olika samlingar. Fragment från Göteborgssamlingen finns till exempel både i Buenos Aires och i Stockholm. Göteborg är inte ensam i Sverige om att ha textilier från Paracas. http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web På Etnografiska Museet i Stockholm finns det ett 60 tal registrerade föremål med anknytning till Paracas. Större delen utgörs av fragment men de har även ett fåtal mantlar, turbaner och höftkläden. Det finns en  stor mantlarna i dubbelväv i alpackaull som antas vara från Paracas men man är inte helt säker. http://collections.smvk.se/carlotta-em/web På Kulturen i Lund finns flera fragment från Peru.