Eldningssäsongen närmar sig med stormsteg, och det är den perfekta tiden att mäta radonhalten i ditt hem. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Genom att mäta radon och vid behov vidta åtgärder kan du aktivt minska din risk och skydda din hälsa.

Mellan 1 oktober och 30 april är eldningssäsongen i full gång. Det är den bästa tiden för långtidsmätning av radon. Att genomföra mätningen under den kalla årstiden ger dig en realistisk bild av radonhalten när ditt hem är som mest isolerat.

Att mäta radon har aldrig varit enklare. Beställ dina radondosor från ett ackrediterat företag. Placera ut dosorna enligt instruktionerna och låt dem göra jobbet. Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna och väntar på resultaten. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt indikerar om radonhalten i din inomhusluft överstiger gränsen. 

Om resultaten av din långtidsmätning visar att radonhalten är för hög, är nästa steg att genomföra en radonbesiktning. Denna besiktning utförs enkelt på plats i ditt hem eller fastighet och innebär en grundlig undersökning av radonhalterna på plats. Målet med besiktningen är att identifiera de nödvändiga åtgärderna för att hantera problemet.

Under besiktningen assisterar en sakkunnig besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet tränger in och hur det kan elimineras. Radon kan ha flera källor, inklusive marken, byggnadsmaterial och vatten. Under besiktningen granskas husets struktur, och en noggrann genomgång av bostaden eller fastigheten utförs. Ventilationssystemet kontrolleras, eventuella läckor lokaliseras och även gammastrålning mäts från byggnaden. När denna omfattande genomgång är slutförd, får du en tydlig översikt över vilka åtgärder som krävs för att tackla problemet.

Det finns flera olika metoder för radonsanering beroende på källan. När besiktningen är avklarad och eventuell sanering har genomförts, är det av yttersta vikt att utföra en ny radonmätning, även kallad kontrollmätning. Detta steg är avgörande för att säkerställa att de vidtagna åtgärderna har varit effektiva och att radonhalten har minskat som avsett genom radonsaneringen

Med uppskattningsvis 325 000 bostäder i Sverige som potentiellt har för höga radonhalter är det dags att agera. Genom att beställa radondosor och genomföra en radonmätning tar du det första steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Säkerställ att du och dina nära lever i en radonfri inomhusmiljö genom att agera nu.

Relaterad information

Om radon

Övrigt

 

SEO (sökmotoroptimering) som ger resultat!
Comigo hjälper dig att ranka högre på Google.

SEO-optimerade artiklar och blogginlägg: Vi skapar engagerande och informativt innehåll som är optimerat för sökmotorer. Länkbygge: Vi bygger starka backlinks till din webbplats för att öka din ranking. SEM (Sökmotormarknadsföring): Vi skapar och hanterar effektiva SEM-kampanjer som ger dig maximalt resultat.