paracas_top

Göteborgssamlingen

Världskulturmuseet i Göteborg förvaltar en samling textilier kallad Göteborgssamlingen som hittade i början av 1900-talet på Paracashalvön i Peru.


Textilierna är ca 2000 år gamla och kommer från gravar. I gravarna låg textilierna kring mumifierade människor. De avlidna hade placerats i sittande ställning och därpå svepts in i flera lager vackra textilier och formade på detta sätt ett gravbylte. Merparten av textilierna i gravbyltena utgjordes av vävda och broderade dräkter. Föremålen som kommer från Paracaskulturen i nuvarande Peru utgör ett unikt en del av vårt gemensamma internationella kulturarv. Av den samling föremål från Paracas som finns i Göteborg, ägs 89 textilier formellt av Göteborgs Stad. De förvaltas av Världskulturmuseerna tillsammans med andra föremål från Peru. Världskulturmuseet ansvarar för att de vårdas, bevaras och görs tillgängliga för forskning och för en bred allmänhet i och utanför Sverige.